Dominion D.O.O.

DOMINION je osnovan 1991. godine u Beogradu, i specijalizovana je firma za trgovinu industrijskom armaturom.

U našoj osnovnoj delatnosti je nabavka i prodaja armature koja se kod nas ne proizvodi, a DOMINION je uvozi i deo zastupa od svetski poznatih proizvođača iz Italije, Nemačke, Holandije, Austrije i drugih evropskih zemalja, a u domenu armature za vodosnabdevanje, petrohemiju, hemijsku industriju, opreme za termoelektrane, prehrambenu industriju, navodnjavanje i dr.

DOMINION, takođe, izvozi industrijsku armaturu domaćih proizvođača koji su tradicionalno prisutni više od 30 godina na Evropskom tržištu.

Za proteklih 25 godina najviše smo prisutni kod partnera koji su svetske poznate kompanije u Nemačkoj, Austriji, Italiji, Holandiji, Mađarskoj, kao i zemljama bivše Jugoslavije (Crna Gora, Makedonija, BiH, Republika Srpska, Hrvatska).

Kao ekskluzivni zastupnik, DOMINION Vam predstavlja italijansku firmu AC.MO S.p.A koja je renomirani evropski proizvođač industrijske armature koji je dobro poznat kako na evropskom, tako i na tržištima Afrike, arapskih zemalja i Azije.

Pored armature za vodosnabdevanje, ACMO i DOMINION posebnu pažnju obraćaju na armaturu koja se koristi u navodnjavanju, a kojom pokrivamo celokupnu infrastrukturnu mrežu: od vodozahvata, preko transmisionih linija i regulacionih tačaka, do samih polja koja se navodnjavaju. Neke od armatura koje se koriste su Leptirasti zatvarači, Zasuni, Klipno-prstenasti ventili, Automatski hidraulični regulacioni ventili, Vazdušni ventili, specijalni hidrant "HYDROPASS" koji se ugrađuje na samom polju za navodnjavanje itd.   

DOMINION poseduje sertifikat ISO 9001:2008. 

 

 Politika kvaliteta SME Excellent cert Privredna komora  ISO 9001 sr  ISO 9001 en 

Politika kvaliteta
 

Excellent Small and Medium Enterprises - sertifikat - Privredna komora Srbije
 

ISO 9001 na srpskom

ISO 9001 na engleskom