Dominion Valves

 

DOMINION i ACMO su i ove godine učestvovali na trinaestom po redu Sajam/Forum Voda, koji je na jednom mestu okupio proizvođače i distributere opreme, uređaja i hemikalija, predstavnike naučnih institucija, projektantskih firmi, vodoprivrednih preduzeća, lokalnih samouprava, javnih komunalnih preduzeća i ministarstava.

Fokus DOMINIONA i ACMO na ovogodišnjem sajmu je bio Sistem pametnog navodnjavanja pomoću ACMO-vog hidranta za navodnjavanje "HYDROPASS" koji omogućava kontrolu, merenje, upravljanje uz aktivnu ulogu krajnjih korisnika, kao i mogućnost naplate potrošnje kroz "pre-payment system".

WATER FAIR 2022, 16.-18.11.2022.

This year, DOMINION and ACMO participated in the thirteenth Water Fair/Forum which brought together manufacturers and distributors of equipment, 
devices and chemicals, representatives of scientific institutions, design firms, water management companies, local governments, public utility companies
and ministries in one place. The focus of DOMINION and ACMO at this year's fair was the Smart Irrigation System using ACMO's "HYDROPASS" irrigation hydrant, which enables control,
measurement, management with the active role of end users, as well as the possibility of charging consumption through the "pre-payment system".
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

SAJAM VODA 2016, 16.-18.11.2016.

DOMINION i ACMO su učestvovali i izlagali na SAJMU VODA 2016, održanog u EXPO CENTRU u Beogradu, sa temom "Upravljanje pritiskom u vodovodnim mrežama u funkciji smanjenja gubitaka". Na predmetnu temu je u četvrtak 17.11.2016. održano stručno predavanje i prezentacija regulacionih tipova ventila koji se koriste u ovu svrhu.

 

_________________________________________________________________________________

SAJAM VODA 2018, 14-16.11.2020. 

Sada već tradicionalno, DOMINION i ACMO su i ove godine učestvovali na SAJMU VODA održanog u EXPO CENTRU u Beogradu. Fokus ovogodišnjeg nastupa na sajmu su  pametna i inovativna rešenja u navodnjavanju. Predstavili smo Sistem pametnog navodnjavanja pomoću ACMO-vog hidranta za navodnjavanje "HYDROPASS" koji omogućava kontrolu, merenje, upravljanje uz aktivnu ulogu krajnjih korisnika, kao i mogućnost naplate potrošnje kroz "pre-payment system".

Takođe, održano je stručno predavanje i prezentacija kroz primer sistema navodnjavanja u Italiji u Konzocijumu Sannio Alifanogde su primenjeni HYDROPASS uređaji. 

Prezentaciju možete pogledati ovde

    

 

_________________________________________________________________________________