Dominion D.O.O.

logo exhibition on water 2016

SAJAM VODA 2016, 16.-18.11.2016.

DOMINION i ACMO su učestvovali i izlagali na SAJMU VODA 2016, održanog u EXPO CENTRU u Beogradu, sa temom "Upravljanje pritiskom u vodovodnim mrežama u funkciji smanjenja gubitaka". Na predmetnu temu je u četvrtak 17.11.2016 održano stručno predavanje i prezentacija regulacionih tipova ventila koji se koriste u ovu svrhu.   

SajamNovembar2016.3

SajamNovembar2016.7

SajamNovembar2016.22

SajamNovembar2016.49

SajamNovembar2016.162

SajamNovembar2016.214