Dominion Valves

 

SAJAM VODA 2016, 16.-18.11.2016.

DOMINION i ACMO su učestvovali i izlagali na SAJMU VODA 2016, održanog u EXPO CENTRU u Beogradu, sa temom "Upravljanje pritiskom u vodovodnim mrežama u funkciji smanjenja gubitaka". Na predmetnu temu je u četvrtak 17.11.2016. održano stručno predavanje i prezentacija regulacionih tipova ventila koji se koriste u ovu svrhu.

 

_________________________________________________________________________________

SAJAM VODA 2018, 14-16.11.2020. 

Sada već tradicionalno, DOMINION i ACMO su i ove godine učestvovali na SAJMU VODA održanog u EXPO CENTRU u Beogradu. Fokus ovogodišnjeg nastupa na sajmu su  pametna i inovativna rešenja u navodnjavanju. Predstavili smo Sistem pametnog navodnjavanja pomoću ACMO-vog hidranta za navodnjavanje "HYDROPASS" koji omogućava kontrolu, merenje, upravljanje uz aktivnu ulogu krajnjih korisnika, kao i mogućnost naplate potrošnje kroz "pre-payment system".

Takođe, održano je stručno predavanje i prezentacija kroz primer sistema navodnjavanja u Italiji u Konzocijumu Sannio Alifanogde su primenjeni HYDROPASS uređaji. 

Prezentaciju možete pogledati ovde

    

 

_________________________________________________________________________________

Vesti