Dominion Valves

 

INDUSTRIJSKA ARMATURA

Od sivog i nodularnog liva

 • Zasuni sa aksijalno nepomičnim vretenom
  DN 50-1200, PN 10 bara, radni pritisak: 1-10 bara
 • Zasun sa gumiranim klinom za pitku vodu
  DN 50-700 PN 10-16-25 materijal GGG 40 i guma NBR
 • Vazdušni ventili,
  DN50-300, PN10-16-25-40
 • Leptirasti zatvarači sa 2 ekscentra,
  DN100-2600, PN10-16-25-40
 • Leptirasti zatvarači, međuprirubnički,
  DN 25-1200, PN10-16
 • Klipno-prstenasti ventili,
  DN 80-1600, PN10-16-25-40-64
 • Automatski hidraulični kontrolni ventili, membranski i klipni,
  DN50-1000, PN10-16-25-40-64   
 • Zaporni i odbojni ventili
  DN 15-300, PN 10-16
 • Odbojna klapna
  DN 50-1200, PN 10-16
 • Hvatač nečistoće
  DN 15-300 PN 10-16
 • Usisne korpe sa i bez ventila
  DN 40-300 PN 10

Od ugljeničnog čelika

 • ZASUNI
  • Pljosnati zasun sa aksijalno pomičnim vretenom i krutim klinom
   DN 50-1000 PN 10
  • Ovalni zasun sa aksijalno nepomičnim vretenom i krutim klinom
   DN 50-1000 PN 10/16, 16 i 25
  • Ovalni zasun sa aksijalno pomičnim vretenom i podešljivim ili elastičnim klinom
   DN 50-1000 PN 16 i 25
  • Okrugli zasun sa aksijalno pomičnim vretenom i podešljivim klinom
   DN 50-900 PN 40
   DN 50-300 PN 63 i 100
  • Zasun za naftnu industriju
   Class 150 NPS 2-18
   Class 300-600 NPS 2-12
  • Erupcioni zasun i erupcioni uređaj - božićna jelka
   DN 2" i 21/2" PN 140, 210 i 350
   (21/6" i 29/16") (2000, 3000 i 5000 psi)
  • Kovani zasun
   Class 800 NPS ¼"-2"
  • Zasun za isplaku
   DN 50-100 PN 210 i 350
   (2"-4") (3000 i 5000 psi)
 • ZAPORNI VENTILI
  • Ravni zaporni ventil
   DN 15-300 PN 25 i 40
   DN 15-200 PN 63, 100 i 160
  • Zaporni ventil sa krajevima za zavarivanje
   DN 15-200 PN 25-160
   DN 15-100 PN 400
  • Zaporno-odbojni ventil
   DN 15-50 PN 25-160
  • Ravni odbojni ventil
   DN 15-300 PN 25 i 40
   DN 15-200 PN 63, 100 i 160
   DN 15-200 PN 25-160 sa krajevima za zavarivanje
  • Kovani zaporni ventil
   DN 8-50 Class 800
  • Igličasti ventil
   DN 6-10 PN 400
  • Hvatač nečistoće
   DN 15-300 PN 25 i 40
   DN 15-200 PN 63, 100 i 160
   DN 15-200 PN 25-160 sa krajevima za zavarivanje
  • Cilindrična slavina za petrohemiju
   DN 50 PN 700
  • Pokazivač nivoa
   DN 20 PN 40
   DN 10 PN 16 sa staklenom cevi
  • Odbojna klapna
   DN 40-400 PN 16-40
 • LOPTASTE SLAVINE,

Floating I Trunnion type, sa mekim ili metalnim sedištem

 • Dvodelna ili Trodelna loptasta slavina,
  ½” – 20” Class 150 - 2500

 

Od nerđajućeg čelika

 • ZAPORNI VENTILI
  • Ravni zaporni ventil
   DN 15-150 PN 16, 25/40
  • Kosi zaporni ventil
   DN 15-150 PN 16
  • Zaporni ventil sa harmonikom
   DN 15-150 PN 16, 25/40
  • Nepovratni ventil - podužući sa opremom ili bez
   DN 15-150 PN 16
 • KOSI HVATAČ NEČISTOĆE
  • DN 15-150 PN 16
 • LOPTASTE SLAVINE,
  Floating I Trunnion type, sa mekim ili metalnim sedištem
 • Dvodelna ili Trodelna loptasta slavina,
  ½” – 20” Class 150 - 2500

 

U čeličnoj varenoj konstrukciji

 • Leptirasti zatvarači (centrični i ekscentrični)
  DN 80-3000 PN 2,5-25 
 • Pljosnati zasun
  DN 200-2000 PN 1-6
 • Ovalni zasun
  DN 200-2000 PN 10-16
 • Okrugli zasun
  DN 200-2000 PN 25-40
 • Nepovratna klapna
  DN 150-1500 PN 10-25
 • Nepovratni ventil
  DN 32-1400 PN 10-40
 • Žablji poklopac
  DN 200-2000 PN 6 i 10
 • Kanalski tablasti zatvarač
  DN 200-3000 PN 0,1-0,6
 • Konusni zatvarač
  DN 200-3000 PN 2,5-16
 • Ugaoni ventil sa plovkom
  DN 40-500 PN 10
 • Kuglaste slavine, potpuno zavareno kućište

           DN15-1000, PN16-25

VODOVOD

 • Cevi
  • Čelične spiralno varene
 • Liveno-gvozdeni komadi za spajanje ravnih krajeva cevi bez mufa sa drugim cevima ili za spajanje cevi sa fazonskim komadima koji imaju na sebi prirubnicu
  • multi-joint spojka "U" tip, koja služi za spajanje cevi napravljenih od različitih materijala, ali istog nominalnog diametra (LG, PE, PVC, ACC, čelične cevi)
  • multi-joint spojka "E" tip, koja služi za spajanje cevi napravljenih od različitih materijala, istog nominalnog diametra i fazonskih komada sa prirubnicom
  • MDK za spajanje cevi sa zatvaračem
 • Kućni priključci
  • ogrlice univerzalne, plastificirane, nodularni liv, kao i ventili za navedene ogrlice, za vertikalno ili horizontalno bušenje pod pritiskom
  • ogrlice POG sa bitumenskom zaštitom, bez ventila
  • kućni vodovodni priključak sa ventilom, za vertikalno bušenje pod pritiskom
 • Vodomeri
  • prirubnički od DN 50 do preko DN 300

 

KANALIZACIJA

 • Tablasti zatvarači
  DN 50-1000, PN 1-10
 • Nepovratni ventili sa kuglom, sa prirubnicama
  DN40-600, PN10-16
 • Nepovratni ventili sa kuglom, sa krajevima sa navojem
  DN25-80, PN10-16
 • Usisno-odzračni ventili za kanalizaciju,
  DN50-200 PN16