Dominion D.O.O.

 

AC.MO S.p.A poseduje sertifikat kvaliteta EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004, WRAS.

Takođe, pojedini AC.MO proizvodi su ispitani i atestirani od strane srpskih akreditovanih laboratorija.