Dominion Valves

 

DOMINION je osnovan 1991. godine u Beogradu, i specijalizovana je firma za trgovinu industrijskom armaturom.

Dominion izvozi industrijsku armaturu domaćih proizvođača koji su tradicionalno prisutni više od 40 godina na Evropskom tržištu.

Sa uspehom nudimo i prodajemo armaturu koja se kod nas ne proizvodi, a mi je uvozimo i zastupamo od svetski poznatih proizvođača iz Italije, Nemačke, Austrije, Turske i Dalekog istoka, a u domenu armature za vodosnabdevanje, petrohemiju, daljinsko greanje, termoelektrane, prehrambenu industriju i dr.

Kao ekskluzivni zastupnik, predstavljamo Vam italijansku firmu AC.MO S.p.A koja je renomirani evropski proizvođač industrijske armature za vodosnabdevanje i opreme za navodnjavanje (Hydropass). 


Takođe, zastupamo i rusku firmu LD GROUP, proizvođača Loptastih slavina za daljinsko greanje, vodu i gas: 

                                                                                                                       

i francusku firmu Tecofi, proizvođača industrijske armature za vodosnabedvanje:

               

 

                  
Politika kvaliteta Excellent Small and Medium Enterprises - sertifikat - Privredna komora Srbije ISO 9001 na srpskom ISO 9001 na engleskom